Forretningsapplikasjoner
for alle kanaler, raskt & enkelt
uten koding

Compose er en low-code plattform for elektroniske skjema,
automatisering av prosesser og saksbehandling.

Der avansert teknologi møter mennesker

Bygg applikasjoner raskt, med enkle verktøy for oppsett av elektroniske skjema og prosesser. Nå kan du møte et raskt voksende behov for tjenester på nett og samtidig ha forretningen i fokus. Plattformløsningen Compose gir:

Rask respons på markedsbehov

Høyere datakvalitet

Langsiktige løsninger

På tide med hyllevare!

Aldri mer hard-koding av elektroniske skjema og prosesser!
Compose er en Low-Code utviklingsplattform som dekker standard behov med standard verktøy, – uten å begrense muligheter.

BRED FUNKSJONALITET

CTG har investert 15 år til å tilpasse programvaren som gir deg nok frihet og samtidig best funksjonalitet. I Compose kan du bygge applikasjoner for offentlig og private virksomheter uten koding. Dra nytte av hundrevis av funksjoner og brukervennlige verktøy for å tillegge mer verdi til dine prosesser.

UBEGRENSET ANTALL TJENESTER

Hovedregelen for å ikke falle i e-strategifellen er å starte i det små. Unngå monsterprosjektene og skaler sikkert i et langtidsperspektiv. Med Compose tar du igjen kontrollen over alle dine nettbaserte løsninger.

RESPONSIVT DESIGN

Tenk fremover og bygg applikasjoner i responsivt design. Compose lar deg publisere tjenester for mobil, web og nettbrett og håndtere alle på ett sted. Gi brukere en optimal nettopplevelse på tvers av ulike publiseringskanaler.

LANGSIKTIGE LØSNINGER

Vi lover at IT systemer skal gi deg muligheter istedenfor begrensinger. Enkel vedlikehold, organisering og gjenbruk gjør applikasjonene smidige for fremtidige endringer. Åpne integrasjonsmuligheter gjør også løsningene fleksible for å kommunisere med andre systemer.

Hva er low-code plattformer og når lønner det seg?
Lær mer

Hent, send og oppdater data hvor som helst med Compose-integrasjoner

Interoperabilitet med andre systemer er avgjørende for å maksimere nytten av Low-Code programvare. Derfor har våre utviklere jobbet beinhardt for å gjøre integrasjoner med Compose ufattelig enkle. Compose-integrasjoner gjør det mulig å sende, hente og oppdatere data smertefritt og fleksibelt.

Jira-integrasjon

Integrer Compose med Jira (eller andre oppgavesystemer), og la kunder, team eller partnere registrere oppgaver og feil i Jira. Compose sender oppgaver registrert i skjema til Jira, og loggfører de i Jira-backloggen. Alloker oppgaver til spesifikke personer og kategorier. Jira blir dermed en integrert del av workflowen og forenkler håndtering av tilbakemeldinger fra eksterne parter.

Offentlige registre

Preutfyll elektronisk skjema med informasjon fra offentlig register gjennom Compose-integrasjoner. Preutfylling gjør det både enklere og raskere for brukere å fylle ut skjema, når systemet henter informasjonen automatisk. I tillegg minimerer det feil innsamlet data.

Internet of Things

IOT kobler objekter, mennesker og data. Integrer Compose som prosesserings-plattform for sensordata.

Blockchain

Det virkelige potensialet i Business Process Management ligger i blockchain. Integrer Compose med blockchain sky-tjenester.

Tjenster inn i Altinn

Bruk Compose sammen med Altinn REST API for å designe skreddersydde tjenester og samtidig dra nytte av plattformegenskapene i Altinn. Dette åpner utallige muligheter om man ønsker gode og brukervennlige tjenester i Altinn. Vi tar tjenestene et skritt videre.

Mer om hva Compose kan gjøre for meg!
Produkt
Digitalisering
sikrer at tid og ressurser blir brukt der det trengs mest.
Målet er ikke å fjerne administrasjonsprosesser, men å effektivisere de ved bruk av teknologi.

Internet of Everything

Internet of Everything kobler mennesker, ting og prosesser sammen med data. IOE bølgen kommer til å treffe hardt, og den vil treffe snart. Forretninger som vil overleve den neste e-generasjonens tiår bør dra nytte av denne kraftige kombinasjonen av sensorteknologi og prosesshåndtering. CTG tilbyr sammen med våre partnere en komplett løsning for IOE.

Brukerorienterte tjenester

Åpne prosesser i e-forvaltning gir sporbare og gode avgjørelser. Kun når innbyggere kan se, delta og forstå offentlige prosesser, kan vi optimalisere alle steg i arbeidsprosessen. Kontekstbaserte brukergrensesnitt for innbyggere skaper større brukertilfredshet og færre avhoppere i prosessen. CTG har 15 års erfaring med e-forvaltning og arbeid med brukervennlighet og standardisering. Vi vet hva som skal til for at e-strategier lykkes!

Vis kort video!

Slik kan du få kontroll på dine digitaliseringsinitiativ.
Compose plattformen enkelt forklart.