ComposeToGo er et norsk programvarehus. Vi leverer plattform-teknologi for utvikling av forretningsapplikasjoner til offentlig og privat næringsliv.

Grunnprinsippene til ComposeToGo er å styrke de positive
samfunnsvirkningene av vår bedrift, og minimere de negative.

Les om vårt samfunnsansvar her
Les mer

Kjernekompetanse

ComposeToGo strategiske bruk av ressurser innen internasjonal og nasjonale forskningsprosjekter (EU og UN)
gjør det mulig for oss å levere teknologi i verdensklasse. Våre fokusområder er:

BRUKERSENTRISKE TJENESER

For å sikre bredere oppslutning rundt nettbaserte tjenester fra kunder og innbyggere, setter vi alltid sluttbrukeren i fokus. CTG har bred kunnskap innen utvikling av tjenestereiser, Single-Windowløsninger og kontekstbaserte tjenester.

LOVVERK OG IT

Nesten alle arbeidsprosesser og offentlig prosesser er definert i lovverk eller interne regelverk. CTG har lang erfaring i å implementere lovverk i digitale prosesser. Dette legger også grunnlaget for å kunne gjennomføre automatisert saksbehandling (roboter).

INTEROPERABILITET

CTG jobber alltid for å sikre interoperabilitet på tvers av offentlig etater. Strategisk bruk av semantikk og metadata i applikasjoner muliggjør effektiv informasjonsdeling mellom ulike systemer, uten behov for manuelle oversettelser og inntasting.

STANDARDISERING

Compose er basert på internasjonale og nasjonale standarder for grensesnitt, sikkerhet og GUI. Felles standarder er nøkkelen til langsiktige IT-løsninger, og bekjemper en dårlig trend med isolerte systemer

– Teknologi har ingen grenser - kun etikk.
Vårt mål er å utfordre de store spillerne med bærekraftige IT-løsninger.
Frode P. EttesvollAdm. Dir/ engasjert foredragsholder og e-forvaltningsaktivist
Vi har mer enn 15 års erfaring med e-forvaltning.
For forespørsler for seminarer og paneldiskusjoner,
Ta kontakt her

Vi jobber med flere strategiske partnere.

Som Compose-partner får du mer lønnsom tjenesteutvikling, i tillegg til rask distribuering og høy kvalitet til dine kunder.

Øk leveransekapasiteten i dine digitaliseringsprosjekter.

Time to market

Test og verifiser forretningsidéer raskt med low-code verktøy for datainnsamling og automatisering av prosesser.

Bedre kvalitet

Administrer alle applikasjoner i én plattform, og øk datakvalitet med digital samhandling.

Kort vei til ROI

Lave og forutsigbare investeringskostnader. Bygg økende omsetning uten salgsutgifter.

Vil du bli en Compose-partner?
Les mer

Navn (*)

E-mail (*)

Subjekt

Melding