Hva betyr GDPR for min virksomhet?

General Data Protection Regulation (GDPR) er en av de viktigste regelendringene om datasikkerhet på 20 år. Forordningen gjelder alle virksomheter som håndterer persondata fra individer i EU og EØS. GDPR beskytter individers persondata og skal sikre brukere bedre kontroll til å se, endre og slette data om seg selv. De nye rettighetene betyr nye plikter for selskaper fra og forordningen trer i kraft 25. mai 2018.

Compose er forberedt på GDPR, så slipper du å bekymre deg.

Sikker håndtering av personopplysninger i dine forretningsapplikasjoner

Avvikshåndtering ved brudd på regelverket og varsling av involverte

Alle data lagres hos kunden

Transparent og sikker ivaretagelse av GDPR med Compose

Ivareta GDPR-krav og minimer risiko for erstatningskrav. Med Compose viser du kunder og ansatte at din virksomhet tar deres personvern på alvor. Dette bygger tillit, og skaper et konkurransefortrinn.

 

Risiko ved brudd på GDPR

Bøteleggelse av omsetning

Selskaper bøtelegges opp til 4% av årlig omsetning eller 20 millioner euro for brudd på forordningen.

Rot i papirene og manglende rapportering

Opp til 2% av årlig omsetning kan bøtelegges blant annet for ikke å ha orden på persondata, eller ved manglende rapportering til myndigheter og involverte ved brudd.

Tap av kunder og omdømme

Selskaper som opplever lekkasjer eller personopplysninger på avveie mister ofte tillit blant kunder og ansatte.

Automatisk personvern i selskapets forretningsprosesser

Ta en proaktiv rolle til personvern

Innebygget personvern som en del av løsningen

Innebygd Personvern

Innebygd person Vern (Privacy by Design) krever at GDPR skal innebygges som en del av organisasjonens systemer, heller enn et tillegg. Det vil si at organisasjoner må ta hensyn til GDPR i alle utviklingsfaser av et system eller løsning. Compose understøtter kjernen i GDPR.

CTG har mer enn 15 års erfaring med digitalisering av lovbaserte prosesser og effektivisering

Compose applikasjonsplattform er designet nettopp for å håndtere endrende krav og reguleringer.
Programvaren lar deg bygge forretningsapplikasjoner med innebygget håndtering av personvern.