Bygg skjema og prosesser uten koding!

Compose™

Compose er en nettbasert plattform for utvikling av forretningsapplikasjoner.
Om du designer tjenester for myndigheter, banker eller spørreundersøkelser, er programvaren den samme!
Compose kan brukes når- og hvor som helst, så lenge man har en PC med internettforbindelse.

Bygg elektroniske skjema med klikk & dra

Design kraftige prosesser uten koding

Publiser for web & mobil

Automatiser saksbehandling

Forbedret brukeropplevelse og datakvalitet

Pass på at data er korrekt i øyeblikket den produseres av sluttbrukere ved å optimalisere brukeropplevelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMIDIG UTFYLLINGSPROSESS

Brukervennlig layout, hjelpetekster og sidesporing guider brukere enkelt gjennom skjemaprosessen. Sett visningsbetingelser for spørsmål eller grupper for å sikre at bruker kun ser relevant informasjon. Dette minimerer sjansene for inndata med feil eller mangler.

HØYERE DATAKVALITET

Valider inntastet data på felt-, side- og skjema nivå. Bruk obligatoriske spørsmål og datatyper (string, desimal, e-post etc.) for konstant forbedring av datainput.

Vi elsker metadata

Øk verdien på dataene ytterligere ved å strukturere data, metadata, på en måte som gjør de blir lett å finne, lett å dele og gjenbruke. Metadata er viktig fordi det sikrer at informasjonen blir forstått umiddelbart av ulike systemer, uten at det oppstår behov for semantisk tolkning eller manuell inntasting.

Metadata

Langsiktige løsninger er basert på gjenbrukbare og vedlikeholdte metadata-registre.

Metadata lar oss stole 100% på informasjonen vi samler inn, og muliggjør automatisert saksbehandling.

Metadata forenkler også utveksling av informasjon og integrasjon med andre systemer.

En semantisk tilnærming til begreper og metadata sikrer at betydningen av innsamlet data er harmonisert.

Samhandling - på den enkle måten!

Bygg prosesser med intuitive BPM-Notasjoner.
Workflowdesigneren er et supert redskap for å håndtere IT prosjekter på tvers av organisasjoner.

MAC-with-Formbuilder

SINGLE-WINDOW

Gi flere tjenester ett tilgangspunkt for å tilby sluttbruker opplevelsen av et sømløst servicetilbud på tvers av større organisasjoner. Konkurransedyktige tjenester på nett krever en smart tilnærming til brukeropplevelse og samtidig samordnede forretningsprosesser. Denne tilnærmingen maksimerer samarbeidsevnen mellom ulike instanser og luker ut dobbeltarbeid.

KONTEKSTBASERTE TJENESTER

Du kan også sett flere tilknytningspunkter til en enkelt tjeneste delt av ulike etater. La logikk og betingelser generere et relevant tjenesteinnhold. Tilpass applikasjonens layout til å respondere på spesielle tilgangspunkt. Kontekstbaserte tjenester er grunnleggende for brukervennlighet. Det støtter brukerens behov for enkel navigering og gir færre avvik og feil i prosessen.

Ta kontroll over dine data

Håndter innsendte data med standardverktøy
for saksbehandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær beredt på raskt
skiftende teknologi og trender

  • Bygg applikasjoner i responsivt design
  • Passer alle skjermstørrelser
  • Tilpass ulike visninger og design for ulike kanaler
  • Gi brukeren den ultimate nettopplevelsen

Flere funksjoner

IMPORTER DATAKILDER

Importer, eksporter eller bygg datakilder for listevalg i dine skjema.

REN DATAMODELL

Få god oversikt over spørsmål og grupper i dine skjema. Sett globale betingelser og datatyper rett inn i datamodellen.

SPOR ENDRINGER OG RELEASER

Håndter endringshistorie og releaser med bruk av versjoner. Gjenopprett tidligere versjoner, eller lag nye versjoner basert på utkast.

KRAFTIG REGELMOTOR

Lag dynamiske skjema med ekstensiv bruk av Groovy Scripts (krever noe IT-kunnskaper)

EFFEKTIV DISTRUBUSJON

Gi alle- eller bare noen mennesker tilgang til dine tjenester via lenker eller QR-koder

FLEKSIBELT SKJEMABIBLIOTEK

Organiser tjenester i biblioteker med ulike tilgangskontroller og rettigheter slik at team enkelt kan samarbeide i prosjekter.

TRANSFER AGENT

Transfer Agent er en uavhengig agent som brukes til å hente data fra skjemaserver til kundeserver. Agenten gir deg full kontroll på alle overføringer og overvåker både kapasitet og feilmeldinger på begge sider.

SIKKERHET

Compose lar deg håndtere personsensitiv data i tråd med offentlig reguleringer. Skjemaservere er i tillegg sikret med SLL (128/256bits), mens overført data krypteres asymmetrisk og symmetrisk.

INTEGRASJON

Compose er en fleksibel plattform som lar deg enkel bygge løsninger på toppen, i tillegg til å kommunisere med andre eksisterende løsninger. For eksempel arkiver, interne saksbehandlingssystemer, innloggings systemer eller betalingsløsninger.

Prøv Compose gratis i dag!
Demo
Web-basert (PaaS)
Lokal installasjon
Sky-basert