Compose brukes i både offentlig og privat sektor.

Rekruttering og undersøkelser, Forsvaret

Forsvaret samler årlig inn store volum med data i forbindelse med sesjonsundersøkelser fra potensielle rekrutter til førstegangstjeneste. Det var behov for et solid spørreundersøkelses-system for å håndtere prosedyrene. Løsningen måtte kunne håndtere sensitive personopplysninger i tillegg til høy brukervennlighet og ytelsesevne. CTG leverte Compose som standardverktøy for elektroniske skjema, i tillegg til rapportering og analyse av innsamlede data. Forsvaret bruker også Compose til andre brukerundersøkelser og interne skjema.

Tipskanal, Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har ansvar for at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt gjennom revisjon, kontroll og veiledning. I 2014 etterspurte Riksrevisjonen løsninger for en tipskanal på nett. Compose ble valgt som teknologileverandør på bakgrunn av programvarens høye oppetid, sikkerhet og ivaretagelse av varslers anonymitet.
Tipskanalen er en skjemaløsning for varsling av opplysninger om misligheter og andre kritikkverdige forhold. Tipskanalen hjelper Riksrevisjonen å innhente viktig informasjon på en sikker måte. Løsningen er kryptert fra ende til ende, og CTG har ansvar for drift og vedlikehold av løsningen.

Kimberley diamant-portal, Handelsdepartementet (Vietnam)

FN adopterte i 2000 Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) som globalt sertifiseringssystem for å forhindre ulovlig handel av «bloddiamanter». Sammen med handelsdepartementet i Vietnam, gjennomførte CTG et pilotprosjekt for å bygge en nettløsning for håndtering av import og eksportsøknader i tråd med Kimberley prosessen, og for å sikre transparent og sikker handel av rå-diamanter.
Leveransen består av elektroniske skjema for registrering av næringsdrivende, import og eksport deklarering. Næringsdrivende kan holde øye med egne søknader i en nettportal. Saksbehandlere håndtere innkomne søknader i en transparent saksbehandlingsportal med videre muligheter generering av rapporter og statistikk.

Fødselsregistrering, Justisdepartementet (Vietnam)

Hvert år blir 50 millioner fødsler aldri registret. Barn uten fødselssertifikat har større risiko for å bli utsatt for barnearbeid og barneekteskap. Dagens papirløsning har i tillegg blitt satt på prøve av flere naturkatastrofer, der viktige arkiver har blitt ødelagt. Sammen med justisdepartementet i Vietnam, gjennomførte CTG et pilotprosjekt for å undersøke kravene til et nasjonalt system for nettbasert fødselsregistreringssystem.
Løsningen inkluderer detaljerte regelstyrte skjema og prosess i tråd med nasjonalt lovverk rundt folkeregistrering. Saksbehandlere registreringer fødsler basert på foreldres ID nummer i en portal med flere hierarkiske nivåer for godkjenning. Godkjente registreringer genererer nye fødselssertifikat som PDF etter lovbestemt layout og skrive ut.

Automatiserte avtaledokumenter, BankID

BankID leverer elektronisk identifikasjonsløsninger til norske banker, myndigheter og privatkunder. Over 3,6 millioner nordmenn bruker i dag BankID. 1 million bruker også BankID på mobil. I 2012 valgte BankID Compose til å digitalisere og automatisere avtaleprosesser med nye og eksisterende kunder. Kunder som ønsker å bruke BankID for autentisering eller identifisering på sine nettsider fyller inn et elektronisk skjema basert på CTG sin teknologi med informasjon om hvilke komponenter de ønsker å inkludere i avtalen. Løsningen genererer deretter automatisk skreddersydde avtaledokumenter basert på kundens valg. Avtalen må signeres av en autorisert representant fra kundeselskapet på papir eller elektronisk og Forhandler. Utfyller lagrer derfor skjemaet og sender det til rett person, som deretter signerer dokumentet med BankID. Signaturen er rettslig bindende og forenkler prosessen både for BankID og deres kunder.