Videoer

Skjemabygger (Video)

Samle data fra ti eller tusenvis av respondenter gjennom elektroniske skjema. Compose tilbyr ett av de mest robuste verktøyene for elektroniske skjema på markedet. Skjemabyggeren i Compose er pakket med avansert funksjonalitet for datainnsamling ikledd et brukervennlig design. Legg til sider, spørsmålstyper og svaralternativer med enkle klikk- og- dra funksjoner. Sett enkle og komplekse valideringer for å gi brukeren en smidig utfyllingsprosess.

Se Form Builder tutorial

 

 

Prosessbygger (Video)

I prosessbyggeren legges skjema inn i en arbeidsflyt. Arbeidsflyten designes sekvensielt med
pre-definerte prosess-elementer som dras ut i en visuell BPMN-basert modell. Aktivitetselementene definerer hva som skal skje med data etter de er sendt inn av utfyller, f.eks. sende en e-post, validere et skjema eller starte saksbehandling.

Se Workflow Builder tutorial