Nye krav til næringsliv om varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 forplikter alle arbeidsgivere å iverksette forsvarlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gjelder både myndigheter, privat næringsliv og organisasjoner med flere enn 5 ansatte. I kravet inngår det at ansatte skal ha tilgang til en sikker og anonym varslingskanal for å melde fra om for eksempel miljøforurensning, seksuell trakasering, sikkerhetssvikt, korrupsjon etc.

Whistle er en varslingspakke for bedrifter og
organisasjoner som ønsker å møte det nye lovverket på en enkel og sikker måte.

Whistle varslingstjeneste for bedrifter

Sikkert

Teknologien bak skjema er utviklet med høye krav til sikkerhet, og brukes bl.a. av Forsvaret. Sesjonen mellom utfyller og løsningen er SSL-sikret. Når innkomne varslinger er bekreftet overført, slettes de automatisk fra Whistle sine servere.

Brukervennlig

Skjema er enkelt å fylle ut, og tilfredsstiller alle universelle krav til innsamling av data. Whistle gir ansatte (og andre eksterne leverandører, media, publikum etc.) en enkel og sikker varslingskanal. Skjema publiseres raskt via en lenke eller QR-kode på nettsider eller intranett.

Anonymt

Alle saker blir behandlet med garantert anonymitet (dersom varsler har ønsket dette) i saksbehandlingsportalen. Hvis en varsler ønsker å oppgi navn, kan man likevel gjøre tilpasninger for å styre tilgangen til de personlige opplysningene.

Oppfølging

Løsningen er tilrettelagt for at saksbehandler kan følge opp anonyme varslere i en saksportal og gjennom e-Dialog (chat). Saksbehandlingen kan gjøres internt i selskapet, eller av betrodde partnere (advokater mv.).

Velg mellom

Whistle-tjenesten

Whistle-tjenesten inneholder ferdige web-baserte elektroniske skjema og portal for håndtering av innkomne varsler. Skjemaene er web- og mobiltilpasset.

Varslingspakken

Varslingspakke med alle juridiske dokumenter og rutiner for varsling, deriblant inkludert Whistle-tjenesten.

Prøv Whistle nå

Whistle leveres med spesialtilpasset utseende og oppførsel for mobile enheter eller gjennom responsivt design. Responsivt design gjør at tjenesten automatisk tilpasses utfyllerens enhet, og krever ingen vidre tilpasninger. Designet kan tilpasses ytterligere med CSS for å passe bedriftens grafiske profil. Test ut Whistle her og nå. Klikk på kanppen under og klikk deg igjennom skjema.

Kryptering og dekryptering forklart

Både kryptering og dekryptering av dataene skjer ved hjelp av en nøkkel som settes sammen av to deler. Del 1 lagres på applikasjonsserveren og del 2 må oppgis av respondenten/varsler (referansenummer e.l.). Dataene kan ikke dekrypteres med mindre man har begge deler av nøkkelen. Whistle benytter følgende krypteringsmekanismer for å ivareta sikkerheten:

    Asymmetrisk kryptering (gjelder varslingskanal uten sikker eDialog for varsling):
    OpenPGP (RFC 4880), Bouncy Castle

    Symmetrisk kryptering (benyttes ved sikker eDialog for varsling):
√    AES 256 bits
    Nøkler lagres på applikasjonsserveren, krypterte data på databaseserveren

Bestill Whistle her

Henvendelsen er ikke bindende.

Navn (*)

E-post (*)

Firma (*)