Whitepaper

Nøkkelen til digital samhandling

Isolerte systemer uten evne til å kommunisere med andre systemer er en av de største og dyreste utfordringene ved digitalisering. Denne Whitepaperen forklarer hvordan strategisk bruk av semantikk og metadata kan sikre interoperabilitet og datakvalitet i og mellom dine tjenester.

  • Øk bruksverdien av data
  • Automatiser behandling og utveksling av data
  • Eliminer behovet for manuelle oversettelser

Kontekst er kvalitet

“Brukeren i sentrum” står høyt på regjeringens digitale agenda. Hva betyr det egentlig?

For at det offentlige skal sikre verdien av digitale investering er det avgjørende å skape en god brukeropplevelse for innbyggere og næringsliv. En optimal brukeropplevelse tar konteksten inn i betraktning, og gir innbyggere et tjenestetilbud tilpasset deres livssituasjon. Det blir enklere navigere, samtidig som innbyggere enklere kan forstå sine plikter og rettigheter i samfunnet bedre.

Les mer om brukersentriske tjenester:

  • Kontekst er kvalitet
  • Samhandling gir bedre oppfølging
  • Veileder for utforming